ΦΥΣΙΚΗ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ Ι

  Κατατάξτε ως σωστό ή λάθος

 • 1. Αν τριπλασιάσουμε το πλάτος μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης ,τοτε τριπλασιάζεται και η περίοδος της ταλάντωσης.

 • 2. Ένα στερεό σώμα μπορεί να έχει κινητική ενέργεια ,χωρίς να έχει ορμή.

 • 3. Στα άκρα ενός αντιστάτη εφαρμόζουμε εναλλασσόμενη τάση της μορφής $V=V_{ο}sinωt$. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει ,μηδενίζεται τις ίδιες χρονικές στιγμές που μηδενίζεται και η εναλλασσόμενη τάση που εφαρμόζουμε.

 • 4. Ενώ στον ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό δεν βρίσκουμε μαγνητικούς πόλους, αντίθετα το ρευματοφόρο σωληνοειδές συμπεριφέρεται όπως ένας ευθύγραμμος μαγνήτης

 • 5. Η υδροστατική πίεση υπάρχει ,αν το υγρό βρίσκεται μέσα σε πεδίο βαρύτητας

 • 6. Σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση μικρής απόσβεσης, η δύναμη αντίστασης που ασκείται στο ταλαντευόμενο σώμα είναι ανάλογη της ταχύτητάς του $F_{αντ} = −b υ$ . Τότε η συχνότητα της ταλάντωσης μειώνεται εκθετικά με το χρόνο

 • 7. Στις ακραίες θέσεις της τροχιάς του σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση , η δύναμη επαναφοράς μηδενίζεται

 • 8. Υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δυο απλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας συχνότητας, που εξελίσσονται στην ίδια ευθεία, και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας.Αν διπλασιάσουμε την συχνότητα και των δυο ταλαντώσεων θα διπλασιαστεί και το πλάτος της συνιστάμενης ταλάντωσης

 • 9. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων με ίσα πλάτη, που εξελίσσονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, στην ίδια διεύθυνση και με παραπλήσιες συχνότητες, προκύπτει μια ιδιόμορφη ταλάντωση, με πλάτος όσο είναι το άθροισμα των πλατών των δύο συνιστωσών ταλαντώσεων.

 • 10. Η εξίσωση του Bernoulli είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας στα ρευστά

 • 11.Ένα στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα. Εάν τετραπλασιαστεί το μέτρο της κινητικής του ενέργειας , χωρίς να αλλάξει ο άξονας περιστροφής ,τότε η στροφορμή του θα τετραπλασιαστει.

 • 12.Η παροχή σωλήνα ή φλέβας έιναι διανυσματικό μέγεθος

 • 13 .Η Γη έχει ιδιοστροφορμή (spin) εξαιτίας της κίνησης της γύρω απο τον Ήλιο

 • 14. Όταν μια ελαστική σφαίρα προσπίπτει κάθετα σε λείο οριζόντιο δάπεδο η ορμή της παραμένει σταθερή.

 • 15.Αν ένα μεταλλικό ελατήριο πολύ μικρής σταθεράς το τροφοδοτήσουμε με συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα, τότε το μήκος του ελατηρίου θα μεγαλώσει

 • 16.Κατά την παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης με περιστρεφόμενο πλαίσιο μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, αν διπλασιάσουμε τη συχνότητα περιστροφής του πλαισίου, τότε η το πλάτος της παραγόμενης εναλλασσόμενης τάσης θα διπλασιαστεί

 • 17. Ο βόρειος μαγνητικός πόλος της πυξίδας ενός πλοίου που βρίσκεται στον νότιο Ατλαντικό ωκεανό δείχνει προς το νότιο γεωγραφικό πόλο της Γης.

 • 18. Σε ένα στρεφόμενο πλαίσιο, με σταθερή περίοδο, με άξονα περιστροφής κά- θετο στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου, η μέγιστη ΗΕΔ από επαγωγή παρατη- ρείται όταν η μαγνητική ροή είναι η μισή της μέγιστης

 • 19.Από το νόμο του Faraday συμπεραίνουμε ότι η ΗΕΔ από επαγωγή έχει μεγάλη τιμή, όταν η μεταβολή της μαγνητικής ροής γίνει σε μικρή χρονική διάρκεια

 • 20. Η δύναμη Laplace πάντα αντιστέκεται στην κίνηση του ρευματοφόρου αγωγού στον οποίο α- σκείται.

 • 21.Σε ωμική αντίσταση που διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα υπάρχουν στιγμές που η στιγμιαία ισχύς μηδενίζεται

 • 22.Μέχρι στιγμής έχουν ανακαλυφθεί τουλάχιστον 2 μαγνητικά μονόπολα

 • 23. Σε μια ομαλά επιβραδυνόμενη στροφική κίνηση ενός δίσκου τα διανύσματα της γωνιακής ταχύτητας και της γωνιακής επιτάχυνσης είναι αντίρροπα.

 • 24.Εναλλασσόμενη τάση ονομάζουμε την τάση της οποίας μεταβάλλεται περιοδικά η στιγμιαία τιμή της.

 • 25.Σε μια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο το μέτρο της δύναμης αντίστασης που προκαλεί την απόσβεση είναι ανάλογο της απομάκρυνσης.

 • 26. Σε ανοιχτό ηλεκτρικό κύκλωμα δια μέσου του οποίου μεταβάλλεται η μαγνητική ροή εμφανίζεται ηλεκτρεγερτική δύναμη χωρίς να εμφανιστεί επαγωγικό ρεύμα.

 • 27.Οι θαλαμίσκοι του τροχού του λούνα παρκ κάνουν μεταφορική κίνηση

 • 28.Η εξαναγκασμένη ταλάντωση είναι μια ταλάντωση σταθερού πλάτους, μετά την πάροδο των μεταβατικών φαινομένων με συχνότητα ίση με την ιδιοσυχνότητα της.

 • 29.Εκεί που οι ρευματικές γραμμές γίνονται πιο αραιες η ταχύτητα ροής είναι πιο μεγάλη

 • 30.Το μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό ενός ρευματοφόρου σωληνοειδούς μεγάλου μήκους είναι ομογενές

 • 31.Ένα στερεό στρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα περιστροφής που διέρχεται από ένα σημείο της περιφέρειας του . Όλα τα σημεία του στερεού, πλην αυτών που βρίσκονται πάνω στον άξονα περιστροφής, έχουν ίσες γωνιακές και κεντρομόλους επιταχύνσεις.

 • 32. Ένα σώμα εκτελεί αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ταχύτητα του σώματος είναι μέγιστη, κατά μέτρο, στη θέση ισορροπίας

 • 33.Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση το πλάτος παραμένει σταθερό με το χρόνο

 • 34.Ένας ομογενής δίσκος κυλίεται σε οριζόντιο επίπεδο και το κέντρο μάζας του επιταχύνεται. Το ανώτερο σημείο του δίσκου έχει ρυθμό μεταβολής του μέτρου της γραμμικής του ταχύτητας που είναι ίσος με την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του δίσκου. δ.

 • 35.Κατά την κρούση δύο σωμάτων η κινητική ενέργεια του συστήματος πάντα διατηρείται

 • 36.Δύο σώματα κινούνται στην ίδια ευθεία έχοντας αντίθετες ορμές και συγκρούονται πλαστικά. Το ποσοστό απώλειας ενέργειας των δύο σωμάτων λόγω της κρούσης είναι 100%.

 • 37.Πλησιάζοντας απότομα τον μαγνήτη προς το ελαφρύ δακτυλίδι αλουμινίου, αυτό θα απωθηθεί από το μαγνήτη

 • 38.Κατά το συντονισμό το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται μέγιστο.

 • 39.Κατά τη πλαστική κρούση δυο σωμάτων δεν διατηρείται η ενέργεια.

 • 40.Όταν ένα σώμα εκτελεί μεταφορική κίνηση το ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει δύο τυχαία σημεία του μετατοπίζεται παράλληλα προς τον εαυτό του.

 • 41.Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων η μηχανική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.

 • 42.Η ΗΕΔ από επαγωγή σε ένα πλαίσιο εμφανίζεται για όσο χρονικό διάστημα μεταβάλλεται η μαγνητική ροή μέσα από αυτό

 • 43.Η σταθερά απόσβεσης b σε μία φθίνουσα ταλάντωση εξαρτάται και από τις ιδιότητες του μέσου.

 • 44.Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με πλάτος Α. Στη θέση μέγιστης απομάκρυνσης η επιτάχυνση του σώματος μηδενίζεται

 • 45.Κάθε ρευματοφόρος αγωγός δημιουργεί γύρω του μαγνητικό πεδίο

 • 46.Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα της ταλάντωσης ισούται με τη συχνότητα του διεγέρτη.

 • 47.Ο κανόνας του Lenz είναι συνέπεια του θεωρήματος διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.

 • 48.Ένα σύστημα σωμάτων μπορεί να έχει ορμή, αλλά όχι κινητική ενέργεια.

 • 49.Η συρρίκνωση των αστεριών στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους οφείλεται σε εσωτερικές δυνάμεις με αποτέλεσμα η στροφορμή τους να παραμένει σταθερή

 • 50.Σε μια φθίνουσα ταλάντωση η ενέργεια του ταλαντωτή παραμένει σταθερή

 • 51.Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο ενός κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού είναι ανάλογο της έντασης του ρεύματος που τον διαρρέει

 • 52.Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση το πλάτος της ταλάντωσης εξαρτάται από τη συχνότητα του διεγέρτη και τη σταθερά απόσβεσης b

 • 53.Κατά την ανελαστική κρούση δύο σωμάτων διατηρείται η ορμή κάθε σώματος

 • 54.Η υδροστατική πίεση στα διάφορα σημεία ενός υγρού είναι ανάλογητης απόστασης h από τον πυθμένα του δοχείου μέσα στο οποίο βρίσκεταιτο υγρό

 • 55.Σύμφωνα με το πείραμα του Oersted γύρω από έναν ευθύγραμμο αγωγό δημιουργείται μαγνητικό πεδίο

 • 56.Κρούση στο μικρόκοσμο ονομάζεται το φαινόμενο στο οποίο τα «συγκρουόμενα» σωματίδια αλληλεπιδρούν με σχετικά μεγάλες δυνάμεις για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

 • 57. Η στιγμιαία ισχύς σ’ έναν ωμικό αντιστάτη μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές

 • 58.Μικρή σφαίρα, που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά σε οριζόντιο επίπεδο, συγκρούεται ελαστικά και πλάγια με κατακόρυφο τοίχο. Στην περίπτωση αυτή η γωνία πρόσπτωσης της σφαίρας είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης

 • 59. Όταν ένα στερεό σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των ροπών των δυνάμεων που ενεργούν πάνω του μπορεί να είναι διάφορη του μηδενός.

 • 60.Η περίοδος μιας ελεύθερης ταλάντωσης είναι η ιδιοπερίοδος της ταλάντωσης

 • 61.Αν διπλασιάσουμε την περίοδο περιστροφής ενός αγώγιμου πλαισίου που στρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, τότε το πλάτος της εναλλασσόμενης τάσης που εμφανίζεται στα άκρα του υποδιπλασιάζεται

 • 62.Σε κάθε φθίνουσα ταλάντωση το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο

 • 63.Ένα σύστημα σωμάτων μπορεί να έχει κινητική ενέργεια, αλλά όχι ορμή

 • 64.Η κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο είναι μία περιοδική κίνηση

 • 65. Όταν πλησιάζουμε εναν ευθύγραμμο μαγνήτη προς ανοικτό σωληνοειδές το σωληνοειδές απωθεί το πηνίο συμφωνα με τον κανόνα του Lenz

 • 66.Όλες οι ταλαντώσεις στο μακρόκοσμο είναι φθίνουσες

 • 67.Από μια βρύση που βρίσκεται στο έδαφος εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω μια φλέβα νερού. Καθώς η φλέβα του νερού ανεβαίνει, μειώνεται το εμβαδόν της διατομής της γιατί μειώνεται η ταχύτητατου νερού

 • 68.Διακρότημα επιτυγχάνεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας συχνότητας

 • 69.Για να στρέψουμε ευκολότερα ένα στερεό, πρέπει να ασκήσουμε δύναμη με μεγαλύτερο μοχλοβραχίονα

 • 70.Από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιου πλάτους, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο και στην ίδια διεύθυνση, προκύπτει πάντα απλή αρμονική ταλάντωση

 • 71.Η παροχή ενός ιδανικού ρευστού που ρέει κατά μήκος ενός σωλήνα μεταβλητής διατομής αυξάνεται στα σημεία που ο σωλήνας γίνεται στενότερος

 • 72.Κατά την κεντρική κρούση δύο σφαιρών συμβαίνει πάντα ανταλλαγή ταχυτήτων

 • 73.Ένας ομογενής δίσκος κυλίεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Αν η ταχύτητα του κέντρου μάζας του δίσκου έχει μέτρο υcm, υπάρχει σημείο του δίσκου που η ταχύτητά του έχει μέτρο ίσο με 2,5υcm.

 • 74.Κατά το συντονισμό η ενέργεια μεταφέρεται στο σύστημα απο τον διεγέρτη κατά το βέλτιστο τρόπο

 • 75.Το φαινόμενο Joule εμφανίζεται μονο στα κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος

 • 76.Το πλάτος μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης δεν εξαρτάται από τη συχνότητα f του διεγέρτη.

 • 77.Τα αμπερόμετρα και τα βολτόμετρα που χρησιμοποιούνται στα κυκλώματα με τα εναλλασσόμενα ρεύματα, μετρούν τις στιγμιαίες τιμές της έντασης και της τάσης

 • 78.Μία ειδική περίπτωση ανελαστικής κρούσης είναι η πλαστική κρούση

 • 79.Σε έναν οριζόντιο σωλήνα σε περιοχές όπου πυκνώνουν οι ρευματικές γραμμές η πίεση αυξάνεται

 • 80.Ο ρυθμός μεταβολής της μαγνητικής ροής έχει μονάδα μέτρησης το 1 Wb (Weber)

 • 81.Τα κτήρια κατά τη διάρκεια ενός σεισμού εκτελούν εξαναγκασμένη ταλάντωση

 • 82.Μια κρούση λέγεται έκκεντρη όταν οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων που συγκρούονται είναι κάθετες. .

 • 83.Σε μία γραμμική αρμονική ταλάντωση διπλασιάζουμε το πλάτος της. Τότε η ολική ενέργεια παραμένει σταθερή

 • 84. Η συχνότητα της εξαναγκασμένης ταλάντωσης είναι πάντα ίση με την ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης.

 • 85.Η απλή αρμονική ταλάντωση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

 • 86.Η μαγνητική ροή εκφράζει το πλήθος των μαγνητικών δυναμικών γραμμών που διέρχονται μέσα από μια επιφάνεια.

 • 87.Στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις προσφέρουμε ενέργεια μέσω του έργου της δύναμης του διεγέρτη στο σύστημα που ταλαντώνεται

 • 88.Δυο αρμονικές ταλαντώσεις έχουν την ίδια διεύθυνση και γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο με το ίδιο πλάτος αλλά λίγο διαφορετικές συχνότητες. Στη σύνθεση των ταλαντώσεων αυτών ο χρόνος ανάμεσα σε δυο διαδοχικές μεγιστοποιήσεις του πλάτους ονομάζεται περίοδος των διακροτημάτων.

 • 89 .Ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός διαρρέεται από συνεχές ρεύμα σταθερής έντασης και βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο . Ο αγωγός δεν δέχεται δύναμη από το μαγνητικό πεδίο όταν είναι παράλληλος με τις δυναμικές γραμμές του πεδίου.

 • 90.Το κέντρο μάζας ενός στερεού σώματος βρίσκεται πάντα στο εσωτερικό του σώματος

 • 91.Η ροπή μιας δύναμης έχει αντίθετη κατεύθυνση με τη δύναμη

 • 92.Η μαγνητική ροή είναι ένα διανυσματικό μέγεθος

 • 93.Μια σφαίρα μικρής μάζας 2m προσκρούει ελαστικά με ταχύτητα υ και κάθετα στην επιφάνεια ενός τοίχου ή στο δάπεδο. Η μεταβολή του μέτρου της ορμής της είναι ίση με μηδέν

 • 94.Αν κόψουμε ένα σωληνοειδές στη μέση, τότε ο αριθμός σπειρών ανά μονάδα μήκους του θα υποδιπλασιαστεί

 • 95.Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση η διεγείρουσα δύναμη είναι γραμμική συνάρτηση του χρόνου

 • 96. Όταν κόψουμε ένα ραβδόμορφο μαγνήτη σε δύο κομμάτια τότε τα δύο κομμάτια που προκύπτουν δεν είναι μαγνήτες.

 • 97.Στα ιδανικά ρευστά δεν εμφανίζονται τριβές μεταξύ των μορίων του ρευστού

 • 98.Ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό μπορεί να περιστραφεί υπό την επίδραση του βάρους του

 • 99. Η ενεργός ένταση ενός εναλλασσόμενου ρεύματος συμπίπτει με την μέγιστη τιμή του

 • 100.Στις ανελαστικές κρούσεις δεν διατηρείται η ορμή

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ ΙΙ

  Κατατάξτε ως σωστό ή λάθος

 • 101.Σε κάθε κρούση ισχύει η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας

 • 102.Η ένταση του μαγνητικού πεδίου Β στο κέντρο κυκλικού αγωγού που διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι είναι μηδέν.

 • 103.Χορεύτρια περιστρέφεται χωρίς τριβές έχοντας τα χέρια της απλωμένα. Όταν η χορεύτρια κατά τη διάρκεια της περιστροφής συμπτύσσει τα χέρια της, τότε η συχνότητα περιστροφής αυξάνεται

 • 104. Η παροχή υγρού σε σωλήνα μετριέται σε $m^3 /s$.

 • 105.Οι μαγνητικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου ρευματοφόρου ευθύγραμμου αγωγού απείρου μήκους είναι ευθείες

 • 106.Η μονάδα μέτρησης της ροπής αδράνειας είναι $1 kg⋅m^2$

 • 107.Στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ ισορροπεί σώμα μάζας m. Εκτρέπουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα κάτω και το αφήνουμε ελεύθερο να εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση.Αν η εκτροπή ήταν μεγαλύτερη, τότε ο χρόνος μιας πλήρους αρμονικής ταλάντωσης του σώματος θα ήταν μεγαλύτερος

 • 108.Στη μεταφορική κίνηση ενός σώματος κάθε χρονική στιγμή όλα τα σημεία του έχουν την ίδια ταχύτητα

 • 109.Όταν διαμαγνητικό υλικό τοποθετείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, τότε η ένταση του μαγνητικού πεδίου ελαττώνεται

 • 110.Αν η στροφορμή ενός στερεού σώματος παραμένει σταθερή, τότε η συνολική εξωτερική ροπή που ασκείται στο σώμα είναι μηδέν

 • 111.Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου είναι πάντοτε κλειστές.

 • 112.Η ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή είναι ανάλογη με τον ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής

 • 113.Σε στερεό σώμα που εκτελεί στροφική κίνηση και το μέτρο της γωνιακής του ταχύτητας αυξάνεται, τα διανύσματα της γωνιακής ταχύτητας και της γωνιακής επιτάχυνσης είναι αντίρροπα

 • 114.Τα όργανα που χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση εναλλασσόμενων τάσεων και ρευμάτων δείχνουν τα πλάτη των μεγεθών αυτών

 • 115.Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος είναι ανεξάρτητη από τη θέση του άξονα περιστροφής του

 • 116.Η ένταση του μαγνητικού πεδίου Β ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού μεγάλου μήκους, σε απόσταση r από αυτόν, είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης r

 • 117.Η φορά των επαγωγικών ρευμάτων καθορίζεται από τον κανόνα Lenz

 • 118.Γύρω από ρευματοφόρο αγωγό δημιουργείται μαγνητικό πεδίο.

 • 119.Η ενεργός τιμή της έντασης εναλλασσόμενου ρεύματος είναι μεγαλύτερη από το πλάτος της έντασής του

 • 120.Η ροή ενός ρευστού είναι στρωτή, όταν παρουσιάζει στροβίλους